تعویض آیفون تصویری سیاه و سفید

تبدیل آیفون تصویری سیاه و سفید به رنگی

تبدیل پنل سیاه و سفید به رنگی

تبدیل مانیتور سیاه و سفید به رنگی

بدون تعویض سیم کشی

بدون نیاز به تعویض کل پنل ( فقط تعویض اپتیک )

بدون نیاز به تعویض مانیتور کل واحدها


شماره تماس جهت مشاوره : ۰۹۱۲۸۰۰۰۶۵۷