مرکز تخصصی تعمیرات انواع بردهای کابردی در سیستم آیفونهای تصویری آنالوگ و دیجیتال


سیستم سندینگ ویدئو


سیستم آر اف آی دی


سیستم کدینگ


سیستم کنترل تردد


09128000657