تعمیرگاه آیفون تصویری کوماکس commaxمتخصص تعمیرات پنل های کوماکس
متخصص تعمیرات مانیتورهای سیاه و سفید کوماکس
متخصص تعمیرات مانیتورهای رنگی کوماکس
متخصص تعمیرات و سرویس
سراسر تهران بزرگ و حومه

شماره تماس : 09128000657